Hành trình tìm về cội nguồn của “đứa trẻ Babylift”

Tấm hình duy nhất Vance dùng để tìm gia đình của mình ở Việt Nam.
Tấm hình duy nhất Vance dùng để tìm gia đình của mình ở Việt Nam.
Tấm hình duy nhất Vance dùng để tìm gia đình của mình ở Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top