Cây ngô (bắp) có thể thay thế một phần cho cây lúa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa