Cấm dạy thêm, học thêm ở TP.HCM: Sôi động ủng hộ, không ít… tâm tư!

Thầy Nguyễn Văn Lợi - Hiệu trưởng Trường thực hành sư phạm Phan Đình Phùng - đã rơi nước mắt khi nói về lệnh cấm dạy thêm, học thêm.
Thầy Nguyễn Văn Lợi - Hiệu trưởng Trường thực hành sư phạm Phan Đình Phùng - đã rơi nước mắt khi nói về lệnh cấm dạy thêm, học thêm.