Việt Nam - Cuba: Nâng cao hiệu quả hợp tác KHCN

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top