Văn hóa văn nghệ thế giới: Nga, Trung, Ấn với giấc mộng các siêu anh hùng