Quản lý kinh doanh rượu theo Nghị định mới: Khó đủ đường

Hình ảnh các bệnh nhân phải cấp cứu vì ngộ độc rượu rải rác trong năm 2017 (Ảnh: BVCC)
Hình ảnh các bệnh nhân phải cấp cứu vì ngộ độc rượu rải rác trong năm 2017 (Ảnh: BVCC)