Ông lão 77 tuổi và hành trình hơn chục năm chống tham nhũng