Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội thứ 6 bàn những gì?

Sáng 5.7, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố chính thức khai mạc. Ảnh Trần Vương
Sáng 5.7, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố chính thức khai mạc. Ảnh Trần Vương
Sáng 5.7, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố chính thức khai mạc. Ảnh Trần Vương
Lên top