Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt: “Tượng con giáp ở Hòn Dáu chỉ là cái mụn cơm trên cơ thể ốm yếu”