Nhà báo Phan Đăng: Có một thế giới khác ngoài bóng đá

Ảnh: Nhà báo Phan Đăng tại một buổi ghi hình chương trình “Ai là triệu phú”. Ảnh: Thành Long
Ảnh: Nhà báo Phan Đăng tại một buổi ghi hình chương trình “Ai là triệu phú”. Ảnh: Thành Long
Ảnh: Nhà báo Phan Đăng tại một buổi ghi hình chương trình “Ai là triệu phú”. Ảnh: Thành Long