Người nổi tiếng: Wendi Murdoch thoát dần cái bóng của chồng cũ