Một sáng ở thiền viện Maha Vihara Forest

Từ 6h sáng, các nhà sư đã xếp thành từng hàng dài đi khất thực.
Từ 6h sáng, các nhà sư đã xếp thành từng hàng dài đi khất thực.
Từ 6h sáng, các nhà sư đã xếp thành từng hàng dài đi khất thực.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM