Mỗi lần gặp GS.TS Nguyễn Thanh Liêm là lại... “sốc”

Bàn tay vàng của phẫu thuật nội soi Việt Nam.
Bàn tay vàng của phẫu thuật nội soi Việt Nam.
Bàn tay vàng của phẫu thuật nội soi Việt Nam.