Mỗi lần gặp GS.TS Nguyễn Thanh Liêm là lại... “sốc”

Bàn tay vàng của phẫu thuật nội soi Việt Nam.
Bàn tay vàng của phẫu thuật nội soi Việt Nam.