Men nồng Tà vạk

Aza Koonh - Lễ hội mừng lúa mới của người Pacoh. Trong mọi nghi lễ, những ống tre đựng rượu Tà vạk luôn là phẩm vật không thể thiếu. Ảnh: Bảo Đàn
Aza Koonh - Lễ hội mừng lúa mới của người Pacoh. Trong mọi nghi lễ, những ống tre đựng rượu Tà vạk luôn là phẩm vật không thể thiếu. Ảnh: Bảo Đàn
Aza Koonh - Lễ hội mừng lúa mới của người Pacoh. Trong mọi nghi lễ, những ống tre đựng rượu Tà vạk luôn là phẩm vật không thể thiếu. Ảnh: Bảo Đàn
Lên top