Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22.12: Những danh hiệu độc đáo trong QĐND Việt Nam

Lễ thượng cờ cấp Quốc gia trên tàu ngầm Hà Nội (nguồn: nangluongvietnam.vn)
Lễ thượng cờ cấp Quốc gia trên tàu ngầm Hà Nội (nguồn: nangluongvietnam.vn)