Chủ tịch Nước dự lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến thăm, dự kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại Bộ Tư lệnh BĐBP
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến thăm, dự kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại Bộ Tư lệnh BĐBP