Hiểm nguy đời "hiệp sĩ" săn bắt cướp

 “Hiệp sĩ” Sài Gòn Phạm Minh Hiếu.
“Hiệp sĩ” Sài Gòn Phạm Minh Hiếu.