Hàng loạt tai biến khi phẫu thuật thẩm mỹ: Cân nhắc kỹ trước khi hối hận

Phẫu thuật thẩm mỹ đòi hỏi bác sĩ phải có tay nghề cao nếu không bệnh nhân sẽ là người lãnh chịu hậu quả.
Phẫu thuật thẩm mỹ đòi hỏi bác sĩ phải có tay nghề cao nếu không bệnh nhân sẽ là người lãnh chịu hậu quả.