Dùng xe tăng giặc để đánh giặc

Quân giải phóng trên xe tăng M48A3 chiến lợi phẩm trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn sáng 30.4.1975. Ảnh: Corbis.
Quân giải phóng trên xe tăng M48A3 chiến lợi phẩm trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn sáng 30.4.1975. Ảnh: Corbis.
Quân giải phóng trên xe tăng M48A3 chiến lợi phẩm trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn sáng 30.4.1975. Ảnh: Corbis.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top