Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: “‘Em chưa 18’ là cái tát mạnh vào tôi”

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và tạo hình mới, gây bất ngờ của diễn viên Lương Mạnh Hải trong "Khi con là nhà". Ảnh: Đoàn phim cung cấp.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và tạo hình mới, gây bất ngờ của diễn viên Lương Mạnh Hải trong "Khi con là nhà". Ảnh: Đoàn phim cung cấp.