Đại dương đen - những câu chuyện từ thế giới trầm cảm

Mức độ phổ biến của căn bệnh trầm cảm ở Việt Nam không hề nhỏ, nhưng hầu hết những người trầm cảm lại không được trị liệu. Cuốn “Đại dương đen” cung cấp cho người mang bệnh và người thân của họ kiến thức đúng về bệnh, hiểu về các triệu chứng, về nguồn cơn cũng như nắm được các phương pháp trị liệu khác nhau với các mặt lợi và bất lợi; hiểu về vai trò và trách nhiệm của bản thân để hợp tác và tham gia vào quá trình trị liệu. Ảnh: Nhã Nam cung cấp
Mức độ phổ biến của căn bệnh trầm cảm ở Việt Nam không hề nhỏ, nhưng hầu hết những người trầm cảm lại không được trị liệu. Cuốn “Đại dương đen” cung cấp cho người mang bệnh và người thân của họ kiến thức đúng về bệnh, hiểu về các triệu chứng, về nguồn cơn cũng như nắm được các phương pháp trị liệu khác nhau với các mặt lợi và bất lợi; hiểu về vai trò và trách nhiệm của bản thân để hợp tác và tham gia vào quá trình trị liệu. Ảnh: Nhã Nam cung cấp
Mức độ phổ biến của căn bệnh trầm cảm ở Việt Nam không hề nhỏ, nhưng hầu hết những người trầm cảm lại không được trị liệu. Cuốn “Đại dương đen” cung cấp cho người mang bệnh và người thân của họ kiến thức đúng về bệnh, hiểu về các triệu chứng, về nguồn cơn cũng như nắm được các phương pháp trị liệu khác nhau với các mặt lợi và bất lợi; hiểu về vai trò và trách nhiệm của bản thân để hợp tác và tham gia vào quá trình trị liệu. Ảnh: Nhã Nam cung cấp
Lên top