Giả điên, giả điếc: Đến tâm thần với bệnh viện tâm thần!

6 kg ma tuý được cảnh sát thu giữ tại ổ "bay lắc" ngay trong bệnh viện tâm thần. Ảnh: CACC
6 kg ma tuý được cảnh sát thu giữ tại ổ "bay lắc" ngay trong bệnh viện tâm thần. Ảnh: CACC
6 kg ma tuý được cảnh sát thu giữ tại ổ "bay lắc" ngay trong bệnh viện tâm thần. Ảnh: CACC
Lên top