Cảnh giác những bệnh nguy hiểm ở trẻ em vào mùa đông - xuân

Trẻ em cần được tiêm đầy đủ các mũi vắcxin dể phòng ngừa bệnh chủ động và hiệu quả nhất. Ảnh: BVCC
Trẻ em cần được tiêm đầy đủ các mũi vắcxin dể phòng ngừa bệnh chủ động và hiệu quả nhất. Ảnh: BVCC
Trẻ em cần được tiêm đầy đủ các mũi vắcxin dể phòng ngừa bệnh chủ động và hiệu quả nhất. Ảnh: BVCC
Lên top