Cuộc đua chuyển cấp của trẻ sinh năm vàng: Căng thẳng tìm chỗ học

Để giành suất vào học lớp 10 các trường công lập, ngoài việc chăm chỉ học tập, học sinh cũng cần sáng suốt trong việc chọn trường vừa sức với mình. Ảnh: Hải Nguyễn
Để giành suất vào học lớp 10 các trường công lập, ngoài việc chăm chỉ học tập, học sinh cũng cần sáng suốt trong việc chọn trường vừa sức với mình. Ảnh: Hải Nguyễn
Để giành suất vào học lớp 10 các trường công lập, ngoài việc chăm chỉ học tập, học sinh cũng cần sáng suốt trong việc chọn trường vừa sức với mình. Ảnh: Hải Nguyễn