Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh chen chân nộp hồ sơ cho con