Chuyện về Sophia - “công dân robot” từng hăm dọa hủy diệt nhân loại