Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH đoạt giải thưởng Doanh nhân Châu Á

Bà Thái Hương và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam - Nguyễn Xuân Phúc làm nghi lễ động thổ Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Hà Giang.
Bà Thái Hương và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam - Nguyễn Xuân Phúc làm nghi lễ động thổ Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Hà Giang.
Bà Thái Hương và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam - Nguyễn Xuân Phúc làm nghi lễ động thổ Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Hà Giang.