Chớ xem thường lửa

Sử dụng hóa chất để chữa cháy xăng dầu.
Sử dụng hóa chất để chữa cháy xăng dầu.
Sử dụng hóa chất để chữa cháy xăng dầu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM