Biển Việt Nam đang ngập trong rác thải nhựa

Du khách nhặt rác cùng người dân Đà Nẵng làm sạch biển.
Du khách nhặt rác cùng người dân Đà Nẵng làm sạch biển.
Du khách nhặt rác cùng người dân Đà Nẵng làm sạch biển.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top