Rác bãi biển

Biển Việt Nam đang ngập trong rác thải nhựa

thùy trang |

Đó là khẳng định của những chuyên gia về thực trạng của Việt Nam và cả thế giới. Rác thải nhựa là vấn đề của toàn cầu đang phải đối mặt mà nếu không có sự hành động ngay từ bây giờ, chỉ vài mươi năm nữa, biển sẽ ngập trong rác nhiều hơn là cá.