Bệnh tay - chân - miệng lại vào mùa?

Trẻ nhỏ mắc bệnh Tay - Chân - Miệng do Enterovirus type 71 gây nên.
Trẻ nhỏ mắc bệnh Tay - Chân - Miệng do Enterovirus type 71 gây nên.