Xuất khẩu bứt tốc đầu năm 2021

Trái cây của Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong năm 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Hồng Nhung
Trái cây của Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong năm 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Hồng Nhung
Trái cây của Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong năm 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Hồng Nhung
Lên top