Vụ cả nghìn tiểu thương chợ An Đông bãi thị: Thu 217 tỷ đồng sử dụng ra sao?