Vietnam Airlines và Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác