Vi phạm quy định về giá, Cty Grobest Industrial bị phạt gần 250 triệu đồng

Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) bán sản phẩm cao hơn giá kê khai. Ảnh: Minh Nhật.
Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) bán sản phẩm cao hơn giá kê khai. Ảnh: Minh Nhật.
Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) bán sản phẩm cao hơn giá kê khai. Ảnh: Minh Nhật.
Lên top