Từ vụ “hô biến” nước mương thành nước “tinh khiết”:

Thị trường nước đóng chai loạn cả về giá và chất lượng

Một cơ sở trên địa bàn Hà Nội sản xuất nước đóng chai trong điều kiện vệ sinh rất kém. Ảnh: dân sinh
Một cơ sở trên địa bàn Hà Nội sản xuất nước đóng chai trong điều kiện vệ sinh rất kém. Ảnh: dân sinh
Một cơ sở trên địa bàn Hà Nội sản xuất nước đóng chai trong điều kiện vệ sinh rất kém. Ảnh: dân sinh
Lên top