Vật vã, khổ sở với việc rút tiền ở cây ATM ngày cận tết

Cây ATM nào cũng trong tình trạng đông đúc.
Cây ATM nào cũng trong tình trạng đông đúc.
Cây ATM nào cũng trong tình trạng đông đúc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top