Ùn tắc kéo dài, BOT Mỹ Lộc xả trạm 2 lần trong ngày

Tình trạng tắc nghẽn tại khu vực thu phí tại BOT Mỹ Lộc.
Tình trạng tắc nghẽn tại khu vực thu phí tại BOT Mỹ Lộc.
Tình trạng tắc nghẽn tại khu vực thu phí tại BOT Mỹ Lộc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top