Tỷ giá ngoại tệ 24.5: Yếu tố bất ngờ, USD rơi bật khỏi mốc đỉnh 2 năm

Tỷ giá ngoại tệ 24.5: giá USD rơi khỏi mốc đỉnh 2 năm
Tỷ giá ngoại tệ 24.5: giá USD rơi khỏi mốc đỉnh 2 năm
Tỷ giá ngoại tệ 24.5: giá USD rơi khỏi mốc đỉnh 2 năm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top