Vietcombank nói gì vụ khách báo 50 triệu đồng "bốc hơi" trong 30 phút?

Mới đây một khách hàng ở Huế cho biết tài khoản Vietcombank của anh bị "bốc hơi" 50 triệu đồng chỉ trong vòng 30 phút.
Mới đây một khách hàng ở Huế cho biết tài khoản Vietcombank của anh bị "bốc hơi" 50 triệu đồng chỉ trong vòng 30 phút.
Mới đây một khách hàng ở Huế cho biết tài khoản Vietcombank của anh bị "bốc hơi" 50 triệu đồng chỉ trong vòng 30 phút.
Lên top