Ngoại trưởng Mỹ: "Tổng giám đốc của Huawei đã nói dối người Mỹ..."

Theo CNBC, Mỹ từ lâu cáo buộc Huawei là "công cụ do thám" của chính phủ Trung Quốc
Theo CNBC, Mỹ từ lâu cáo buộc Huawei là "công cụ do thám" của chính phủ Trung Quốc
Theo CNBC, Mỹ từ lâu cáo buộc Huawei là "công cụ do thám" của chính phủ Trung Quốc
Lên top