Tỷ giá ngoại tệ 11.10: Euro, bảng Anh và USD chợ đen "leo dốc"