Từ tay buôn vật liệu xây dựng đến Chủ tịch ngân hàng VNCB khét tiếng