Trao kỷ niệm chương cho Tham tán nông nghiệp của Đại sứ quán Đan Mạch

Đại diện Bộ NNPTNT trao kỷ niệm chương cho bà Katrine Løvenbalk Lundsby - Tham tán Nông nghiệp tại Đại sứ quán Đan Mạch. Ảnh: Mard.gov,vn
Đại diện Bộ NNPTNT trao kỷ niệm chương cho bà Katrine Løvenbalk Lundsby - Tham tán Nông nghiệp tại Đại sứ quán Đan Mạch. Ảnh: Mard.gov,vn
Đại diện Bộ NNPTNT trao kỷ niệm chương cho bà Katrine Løvenbalk Lundsby - Tham tán Nông nghiệp tại Đại sứ quán Đan Mạch. Ảnh: Mard.gov,vn
Lên top