Xem xét thu hồi dự án Nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ đồng

Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC Hà Tĩnh bỏ hoang hơn 200 ha đất lãng phí nên đang bị tỉnh Hà Tĩnh xem xét thu hồi dự án. Ảnh: TT.
Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC Hà Tĩnh bỏ hoang hơn 200 ha đất lãng phí nên đang bị tỉnh Hà Tĩnh xem xét thu hồi dự án. Ảnh: TT.
Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC Hà Tĩnh bỏ hoang hơn 200 ha đất lãng phí nên đang bị tỉnh Hà Tĩnh xem xét thu hồi dự án. Ảnh: TT.
Lên top