TPHCM: Xử lý dự án treo chậm, gây lãng phí đất

Siêu dự án treo gần 25 năm Khu đô thị Thanh Đa
Siêu dự án treo gần 25 năm Khu đô thị Thanh Đa