TPHCM: Xử lý dự án treo chậm, gây lãng phí đất

Siêu dự án treo gần 25 năm Khu đô thị Thanh Đa
Siêu dự án treo gần 25 năm Khu đô thị Thanh Đa
Siêu dự án treo gần 25 năm Khu đô thị Thanh Đa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top