“Treo” 14 năm dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng: Dân khổ trăm bề

Vì nằm trong khu quy hoạch nên người dân muốn nâng nền lên cho ráo nước cũng không được. Trong khi đường bêtông không làm cống thoát nước, thậm chí có những đoạn xuống cấp nặng nề cũng chẳng được sửa chữa vì “đợi dự án”. Ảnh: TT
Vì nằm trong khu quy hoạch nên người dân muốn nâng nền lên cho ráo nước cũng không được. Trong khi đường bêtông không làm cống thoát nước, thậm chí có những đoạn xuống cấp nặng nề cũng chẳng được sửa chữa vì “đợi dự án”. Ảnh: TT
Vì nằm trong khu quy hoạch nên người dân muốn nâng nền lên cho ráo nước cũng không được. Trong khi đường bêtông không làm cống thoát nước, thậm chí có những đoạn xuống cấp nặng nề cũng chẳng được sửa chữa vì “đợi dự án”. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top