TPHCM khát vốn làm cầu, đường, nhiều dự án trọng điểm còn... trên giấy

Xa lộ Hà Nội là một trong những đường cửa ngõ phía Đông Bắc đi về trung tâm thành phố thường bị kẹt xe giờ cao điểm  Ảnh: M.Q
Xa lộ Hà Nội là một trong những đường cửa ngõ phía Đông Bắc đi về trung tâm thành phố thường bị kẹt xe giờ cao điểm Ảnh: M.Q
Xa lộ Hà Nội là một trong những đường cửa ngõ phía Đông Bắc đi về trung tâm thành phố thường bị kẹt xe giờ cao điểm Ảnh: M.Q