TP HCM: 9 tháng, hụt thu 5.600 tỉ đồng vì hơn 90% xe nhập không thuế