Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương được tập huấn về Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Thúy Quyên/MPI.
Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương được tập huấn về Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Thúy Quyên/MPI.
Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương được tập huấn về Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Thúy Quyên/MPI.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top